Cannabis

European Web Survey on Drugs

Folkhälsomyndigheten utför just nu en undersökning om droger. Cannabis (THC och CBD) ingår. Folkhälsomyndigheten genomför webbundersökningen i samarbete med EU:s narkotikabyrå EMCDDA. Passa på att påverka din syn på Cannabis och användning av all typ av gräs och hasch. Du

Fortsätt läsa